Kent Sosyolojisi Nedir?

Kent Sosyolojisi, “kentleri toplum bütünü içindeki yerleri ile oluşum, işleyiş ve değişimini, düzenlilikleri içinde inceleyip açıklamayı amaçlayan toplumbilim kesimi” yani Durkheim’a göre “ahlaki uyumun dağılması”, Weber’e göre “hesaplayıcı rasyonelliğin, akılcılığın büyümesi”, Marx için “kapitalist üretimin gelişimi” olan kent olgusunun nasılını ve niyesini inceleyen sosyoloji alt disiplinidir. Bu disiplin kentlerin inkişafını, birimleri arasındaki demografik değişimleri, kentin işlevlerini, kent kültürünü, kentleşmenin birey üstündeki etkilerini, sanayi ve göç olgularını inceleyebilir.

20. yüzyıl sonrası bilhassa hızla sanayileşen Chicago’da ortaya çıkan toplumsal hâlleri, göçmen sorunlarını, konut sıkıntılarını vs. incelemek üzere sosyal politikalar üretecek bir disiplin olarak gelişmiştir. Chicago Okulu olarak adlandırılan sosyal bilimci ekip ampirik çalışmalarla soruna eğilip hükumete çözüme yönelik politikalar üretmesi için yardımcı olmuştur. “Kent Sosyolojisi” terimi ilk kez Chicago Okulu üyesi R. E. Park’ın R. McKenzie’ye yazdığı bir mektupta kullanılmıştır. Mektupta Park, “dünyaya, kent sosyolojisi üzerine yeni bir düşünce okulunun var olduğunu duyurmaya yarayacak” metinler derlediğini söylemiştir. (Burgess 1926) Kent Sosyoloji 1950’lerden sonra ise “toplumsal anket araştırmalarını” temele koyan araştırmalarla kalkınma planları hazırlayarak iktidarlarla iş birliği yapmıştır. Bu minvalde gelişen şehircilik çalışmaları bir sosyal kontrol aracına dönüşmüştür.

Mekân; toplumsallığın gerçekliğe dönüştüğü yer olarak sosyolojiktir. Sosyal bir varlık olan insanın yaşadığı kent, her şeyden önce insan yapımıdır yani kent sosyolojisi etkilerken etkilenen toplumsal olguları incelemesiyle özellikle önemlidir.

Alpaslan Yasin Bekar

Trabzon Gazi Anadolu Lisesi'nden mezun oldum, Gazi Üniversitesi'nde lisans düzeyinde sosyoloji öğrenimi görmekteyim. Durkheim'ın, insanlığın işine yaramayacak sosyolojiyi lanetleyişine katılarak doğası gereği sarsıcı (ve bu açıdan denge getirici) olan sosyolojinin layıkıyla yapılmasını hedefliyorum. Çeşitli site, yazarlık ekibinde ve bir karma öykü kitabında başyazarlık yaptım, müstakbel dergimiz Platon'un genel yayın yönetmenliğini yürütüyorum. Gazi (yeni adıyla AHBV) Üniversitesi'nde Sanat ve Felsefe Topluluğu'nun kurucu başkanıyım ve üç yıldır görevimi ifa etmekteyim.

Kent Sosyolojisi Nedir?” için bir yorum

Sosyolog, sen ne düşünüyorsun?