Georg Simmel Kimdir?

“Ben bilgi kuramından ve Kant felsefesi öğreniminden geliyorum; tarih ve sosyal bilim konularına buradan hareketle adım adım yöneldim. Bunun ilk verimi (Tarih Felsefesinin Problemleri’nde ele alınmış olan) şu ana motif oldu: ‘Tarih’, doğrudan ve ancak yaşanmış olaylara bilimsel düşüncenin apriorilerine uygun şekilde form verme anlamına geliyordu; tıpkı ‘doğa’nın, duyusal yoldan verili olan içeriğe zihin kategorileri aracılığıyla form verilmiş bir şey olmak anlamına geldiği gibi” (akt. Jung, 2001: 25)

Georg Simmel; sosyolojiyi holistik ve doğa bilimleri ile ilişkilendirme çabalarının dışında toplumsal kesintilerin incelenmesi gereği ile ilgilenmiş, Kant, Schopenhauer, Darwin’e kadar geniş bir fikir adamı skalasından etkilenerek onları damıtmış ve katı bilgileri sarsmasıyla ünlenmiş bir düşünce geliştirerek sosyal bilime katkı sağlamış Alman Yahudisi bilim adamıdır.

Etnik kökeni nedeniyle akademide dışlanan Simmel, Amerikan sosyolojisine en çok etki eden Avrupalıların başında gelir. Simmel kurumsallaşmış, ortodoksi fikirlerin dışında konumlanmıştır ve kendisine Almanya’da bir taşra üniversitesi olan Strasbourg Üniversitesi’nde ‘nihayet’ kürsü sahibi olduğunda ise 56 yaşındadır.” (Dirlikyapan, 2011: 8-9)

Weber’in ve Durkheim’ın Simmel’i göz ardı etmediklerini belirterek söylemeliyiz ki o, asıl tanınırlığını Chicago Okulu’nun Simmel incelemeleri sonrası kazanmıştır. Ele aldığı konulardaki çeşitlilik, onun incelenmesini güç hale getirir; onun çalışmalarını forma sokma girişimi de Amerikan sosyolojisi için nirengi noktalarından biridir. “Zaten bizzat Simmel de Soziologie (1908) okuruna eserinin içeriğini tam olarak anlaması için dizin bölümünde sunulan konu listesine (alfabetik sırayla) başvurmasını salık vermiştir!” (Levine-Carter-Gorman, 2011)

Amerikalı sosyologlar arasında Simmel ile ilk bağlantı kuran üniversite arkadaşı Albion W. Small’dır. İkisinin yakın mesleki ilişkileri mektuplaşmalarla sürmüş, onun yeni çalışmalarının müjdesini ülkesine Small vermiştir. ABD’deki ilk sosyoloji bölümünü Chicago’da kuran Small, Simmel’in fikirlerinin yayılmasında öncülük etmiş ve 20. Yüzyılın başlarında da üç öğrencisini Simmel ile tanıştırmak için Berlin’e göndermiştir. Okulun en önemli ismi Robert Park; Small’dan sonra da Simmel’in adına faaliyetler yapmış, Burgess ile birlikte onu 1920’lerdan itibaren iyice ABD’ye tanıtmıştır. Simmel geleneği Park’ın öğrencileri Wirth, Hugges ile birlikte devam etmiş, 1936’da Edward A. Shils, “Metropol ve Zihinsel Yaşam” üstüne yazdığı makaleyi öğrenciler için çevirmiştir.

Amerikan Sosyolojisi açısından Simmel, yabancılık ve toplumsal mesafe, kentleşme, küçük gruplarda etkileşim, mahremiyet ve toplumsal bilgi, çatışma ve mübadele konularında etkili olmuştur. (Levine-Carter-Gorman, 2011)

Konunun sıhhati açısından şu yazıyı öneririm: “Georg Simmel Sosyolojisi ve Kent”

 

Alpaslan Yasin Bekar

Trabzon Gazi Anadolu Lisesi'nden mezun oldum, Gazi Üniversitesi'nde lisans düzeyinde sosyoloji öğrenimi görmekteyim. Durkheim'ın, insanlığın işine yaramayacak sosyolojiyi lanetleyişine katılarak doğası gereği sarsıcı (ve bu açıdan denge getirici) olan sosyolojinin layıkıyla yapılmasını hedefliyorum. Çeşitli site, yazarlık ekibinde ve bir karma öykü kitabında başyazarlık yaptım, müstakbel dergimiz Platon'un genel yayın yönetmenliğini yürütüyorum. Gazi (yeni adıyla AHBV) Üniversitesi'nde Sanat ve Felsefe Topluluğu'nun kurucu başkanıyım ve üç yıldır görevimi ifa etmekteyim.

Sosyolog, sen ne düşünüyorsun?